Cookies & Privacy

Wij waarderen uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens.

1. Inzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

U kunt terecht op onze website zonder opgaaf van persoonlijke gegevens. We slaan alleen gegevens op zonder enige verwijzing naar personen, zoals bijvoorbeeld de naam van uw Internet Service Provider, de pagina van waaruit u ons bezoekt, of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, als u die vrijwillig aan ons verstrekt bij het openen van een account of bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief. We gebruiken de informatie die u ons verstrekt, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uitsluitend voor de verwerking van uw opdracht. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mail adres alleen voor persoonlijke publicitaire doeleinden gebruikt, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment. Op koeriers en/of pakketpunten die zich aanmelden voo r het platform kan door en/of in opdracht van ishipit B.V. een kredietwaardigheidsbeoordeling uitgevoerd worden. ishipit B.V. betrekt hiervoor onder andere informatie van Experian Nederland, Grote Marktstraat 49, 2511 BH, Den Haag. Daarnaast worden openbare bronnen geraadpleegd en indien van toepassing gegevens getoetst bij de Kamer van Koophandel.

2. Gebruik van Cookies

Om u betere service te kunnen verlenen maken wij op verschillende pagina’s van onze website gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens met betrekking tot de gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Dit stelt ons in staat de website beter op u af te stemmen en maakt het gebruik van bepaalde functies mogelijk. De meeste door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (wanneer u de browser afsluit) weer automatisch van de harde schijf van uw computer gewist (zogenaamde sessiecookies). Er bestaan echter ook cookies die op de harde schijf van uw computer blijven staan en die ons in staat stellen om uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Dankzij deze permanente cookies hoeft u bij volgende bestellingen niet opnieuw uw wachtwoord of formulieren met uw gegevens in te vullen. Voor onze partner bedrijven is het niet toegestaan om op onze website persoonlijke informatie via cookies te verzamelen, om die te verwerken of te gebruiken.

Partnerbedrijven zijn:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Belangrijk om te weten:

Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan niet uw e-mailadres of telefoonnummer op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

3. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Een verdere overdracht van uw gegevens voor e uitvoering van opdrachten aan de daarvoor verantwoordelijke koerier en/of pakketpunt, gebeurd alleen in zoverre noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Voor de afwikkeling van betalingen, geven we uw betalingsgegevens door aan het daartoe aangestelde kredietinstituut.

4. Data security

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Creditcard gegevens worden niet opgeslagen, maar worden rechtstreeks door onze payment service provider Adyen verzameld en verwerkt. Wij beveiligen onze website en overige systemen doormiddel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw toegangsgegevens vertrouwelijk te houden en sluit het browservenster wanneer u klaar bent met uw communicatie met ons, vooral als u de computer met anderen deelt.

5. Bescherming van persoonsgegevens & Crediteuren

ishipit B.V. vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom verwerkt ishipit B.V. uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere uw naam, (e-mail)adres en bankrekening- of gironummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die u via ishipit B.V. sluit, is het noodzakelijk dat ishipit B.V uw persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om de opdracht te kunnen verwerken en te laten uitvoeren.

ishipit B.V verkrijgt automatisch niet persoonlijke informatie over u zoals het type internet browser dat u gebruikt of de site vanwaar u naar onze site bent gelinkt. U kunt aan de hand van deze gegevens niet worden geïdentificeerd. ishipit B.V maakt gebruik van deze informatie voor het optimaliseren van haar site in het kader van een continue verbeteringsproces en om meer te weten te komen over de gebruikers van de website www.ishipit.nl. Ook deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt.

ishipit B.V heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik.

U heeft recht op inzage op de door ishipit B.V verzamelde en verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben en kunt verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. ishipit B.V zal binnen vier (4) weken laten weten of ze aan uw verzoek kan voldoen.

U kunt tegen het verwerken van uw gegevens door ishipit B.V voor marketingdoeleinden te allen tijde bezwaar maken, respectievelijk uw eerder gegeven toestemming herroepen door dit kenbaar te maken aan ishipit B.V (info@ishipit.nl). Na ontvangst van uw bezwaar resp. herroeping zullen wij de desbetreffende gegevens niet meer voor marketingdoeleinden verwerken respectievelijk het verdere toesturen van reclamemiddelen onmiddellijk stopzetten.